ΓΑΜΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑ ΙΚΕ

ΓΑΜΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑ ΙΚΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΓΑΜΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑ ΙΚΕ

Δραστηριότητα: Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων γάμου και βαπτιστικών

Διεύθυνση: Νοταρά 47, 18531 Πειραιάς

Τηλέφωνο: 210 4125010

Αρχεία Δημοσιότητας

Οικονομικές Καταστάσεις 2016 - 2017

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης 25/3/2018

Καταστατικό Σύστασης

Βεβαίωση Σύστασης

Διαχειριστής - Ορισμός Διαχειριστών

Στοιχεία Εκπροσώπων - Μελών